Dörr-Monter/Lokal-Dörr

*Obligatoriskt fält

Mässa/Event *
Notera att du kan
skriva i rullistan
   
   
 
   
   

Hämtning

Gods

Godsslag Antal Volym (LxBxH) Vikt
x x
x x
x x
x x
x x
x x
Vid godshämtning behövs
   

Antal kubikmeter: (minsta debitering 2 kbm)